20 - 21 November, 2018
Shanghai, China

Venue

Shanghai, China

上海世茂皇家艾美酒店

789 号 南京东路,

中国 上海, 邮政编码 200001

Tel: +86 21 3318 9999

Web: www.leroyalmeridienshanghai.com

Le Royal Méridien Shanghai

789 Nanjing Road East Shanghai,

Shanghai 200001 China